Skip to main content
Prodajna mesta u Srbiji i Crnoj Gori

Prodajni objekti

Pogledajte adrese i kontakt telefone projnih objekata

Megaterm d.o.o.

Centrala / Magacin
Dimitrija Tucovića BB
36300 Novi Pazar, Srbija
Email: office@megaterm.rs
Info telefoni:
Tel: + 381 20 630 050
Mob: + 381 62 227 851

Novi Pazar

Ul. 12 Srpske brigade 9
Email: alma@megaterm.rs
Tel: +381 20 312 662
Mob: +381 62 244 852

Novi Pazar (Selakovac)

Ul. Dubrovacka 35
Email: mesa@megaterm.rs
Mob: +381 62 226-851

Tutin

Ul. 3. Sandžačke brigade 4
Email: albin@megaterm.rs
Tel:+381 20 812 808
Mob:+381 62 766 107

Beograd (Šimanovci)

Ul. Prhovačka 57
Email: snezana@megaterm.rs
Tel: +381 22 480 850
Mob: +381 62 766 113

Novi Beograd

Ul . Marije Bursac 44/B
Email: tomislav@megaterm.rs
Tel: +381 11 454 21 49
Mob: +381 62 380 666